Parkbänksprojekt Ljungby 2005

Under designåret 2005 ordnades ett designprojekt där Ljungbys parkbänkar utmed Lagaån utsmyckades. 15 konstnärer deltog, Rose-Marie var en av dem. Numera kallas denna stig för "Hälsans stig" Rose-Maries bänk har en speciell form av en fisk och är placerad vid Replösavägen en bit från gångbron.