Lagan genom Lagan 1999

På Golfrestaurangen i Lagan kunde man tidigare finna denna stora väggmålning som beskrev de grönskande ängarna vid sidan om Lagaån. Motivet hämtades från berättelser hur det fanns djur och betesmark där det nu ligger en golfbanan. Genom hela samhället Lagan rinner "Lagan", så också genom hela denna väggmålning. Ån har haft stor betydelse för bygdens uppkomst och historia. Restaurangen är omgjord 2017 så målningen finns inte längre kvar.