Lagan genom Lagan 1999

På Golfrestaurangen i Lagan kan man finna denna väggmålning som beskriver de grönskande ängarna vid sidan om Lagaån. Tidigare fanns djur och betesmark där det nu ligger en golfbanan. Genom hela samhället Lagan rinner "Lagan", så rinner den också genom hela denna väggmålning. Ån har haft stor betydelse för bygdens uppkomst och historia. Restaurangen är öppen sommartid om Du vill komma och titta.