BetongGudrun 2009

-Gudrun stark som betong och lille Per blev arbetsnamnet på detta speciella konstverk som skapats av hönsnät, betong, spackel och färg. Massor av skruvar i pluggade betonghål utgör förankringen så konstverket skall sitta stabilt. Trädet som formats som en yppig kvinna omslingras av en liten pojke som håller sig fast i den "hårda vinden" Konstverket som får oss att minnas den hemska natten 7 januari 2005 då massor av träd föll till marken. På betongföretaget Gustav R Johanssons nya kontor i Ljungby finns detta konstverket.